Nagroda dla pracowników Zakładu Mikrobiologii

  • 20 czerwca 2018

Zespół naukowy Zakładu Mikrobiologii podczas III ogólnopolskiej konferencji „Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne”, która odbyła się w Bydgoszczy w dniach 18-19.06.2018r. otrzymał III nagrodę za przedstawioną w sesji posterowej pracę pt. „Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie oczyszczalni ścieków oraz antybiotykooporność bakterii z rodzaju Staphylococcus spp.” Bon o wartości 500 PLN ufundowała firma A&A Biotechnology. W poprzedniej edycji konferencji pracownicy otrzymali wyróżnienie w tej samej kategorii.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Biologii Eksperymentalnej
Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz
tel. 52 376 79 12