Projekt Indoor Air Quality and Public Health – the health implications of fungi and mycotoxins contamination of HVAC systems

  • 04 stycznia 2019

Rozstrzygnięty został nabór wniosków w ramach programu wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską. W oparciu o rekomendację wspólnej komisji ds. wyboru projektów Dyrektor NAWA podjął decyzję o finansowaniu 10 spośród 51 złożonych wniosków. Z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy został złożony projekt pt.: „Indoor Air Quality and Public Health – the health implications of fungi and mycotoxins contamination of HVAC systems - Jakość powietrza w pomieszczeniach i zdrowie publiczne - konsekwencje zdrowotne skażenia systemów HVAC grzybami pleśniowymi i mikotoksynami”. Koordynatorem strony polskiej jest dr hab. Magdalena Twarużek, prof. nadzw. z Katedry Fizjologii i Toksykologii, Instytutu Biologii Eksperymentalnej, Wydziału Nauk Przyrodniczych. Stronę portugalską koordynuje Dr Susana Viegas z Centro de Investigação em Saúde Pública, Escola Nacional de Saúde Pública w Lizbonie.

W projekcie z ramienia UKW uczestniczyć będą również: prof. dr hab. inż. Jan Grajewski, dr inż. Ewa Zastempowska, mgr Iwona Ałtyn, mgr Robert Kosicki oraz mgr Ewelina Soszczyńska.

Projekt otrzymał następujące oceny zespołów oceniających:

  1. wynik oceny zespołu oceniającego po stronie polskiej – 21/21 pkt,
  2. wynik oceny zespołu oceniającego po stronie portugalskiej – 35/40 pkt.

Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki. 

Link do informacji na stronie NAWA: nawa.gov.pl
Lista pozostałych beneficjentów dostępna jest na stronie w www.nawa.gov.pl w zakładce Wymiana bilateralna.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Biologii Eksperymentalnej
Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz
tel. 52 376 79 12