Koło Naukowe Biologii Molekularnej

Naukowe Koło Biologii Molekularnej skupia studentów interesujących się szeroko pojętą biologią molekularną. Głównym celem pracy koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów oraz promowanie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Dnia 17.01.2013 r. został wprowadzony do realizacji projekt dot. GMO (organizmów genetycznie modyfikowanych) w formie wykładów prezentowanych w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Głównym celem naszego projektu jest uświadamianie społeczeństwa o korzyściach oraz zagrożeniach wynikających z produkcji przede wszystkim roślin transgenicznych.
Temat GMO stał się ostatnio tematem kontrowersyjnym, głównie ze względu na sprzeczność pojawiających się informacji, które bardzo często są nierzetelne i niepodparte autentyczną wiedzą z zakresu badań nad problemem żywności transgenicznej.

Na dzień 17.04.2013 zostały przeprowadzone trzy prezentacje w Zespole Szkół nr 28, Gimnazjum nr 22 i Gimnazjum nr 2 i Zespole szkół nr 23. Wszystkie prezentacje odbyły się na terenie Bydgoszczy. W kolejnych dniach zostanie przeprowadzona prezentacja w Gimnazjum nr 23.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Biologii Eksperymentalnej
Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz
tel. 52 376 79 12