Historia

Instytut Biologii Eksperymentalnej jako samodzielna jednostka powstał w roku 2007 w drodze przekształcenia dotychczasowego Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska w dwie jednostki: Instytut Biologii Środowiska oraz Katedrę Biologii Eksperymentalnej (w randze katedry wydziałowej). W roku 2009 Katedra Biologii Eksperymentalnej została przekształcona w Instytut Biologii Eksperymentalnej. Od początku istnienia kierownikiem jednostki jest prof. dr hab. Jarosław Burczyk.

Pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska - studia pierwszego stopnia oraz na kierunku biologia – specjalność molekularna – studia drugiego stopnia.

Według stanu na dzień 10.03.2017 w Instytucie zatrudnionych jest 30 nauczycieli akademickich, w tym 4 osoby z tytułem profesora, 8 osób posiadających stopień doktora habilitowanego, 10 osób ze stopniem doktora oraz 8 osób ze stopniem magistra. Ponadto w Instytucie pracuje 13 osób na stanowiskach naukowo-technicznych.

Od roku 2012 Instytut Biologii Eksperymentalnej realizuje projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: „Lepsza przyszłość z Biotechnologią” w ramach 4.1.2 Priorytetu IV PO KL (Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy). Projekt skierowany jest do  studentów kierunku Biotechnologia pierwszego stopnia i realizowany będzie w latach 2012-2015.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Biologii Eksperymentalnej
Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz
tel. 52 376 79 12