Usługi

Identyfikacja i oznaczanie liczby pleśni oraz zawartości mikotoksyn w żywności i paszach

05 października 2018

Pracownicy Katedry Fizjologii i Toksykologii UKW wykonują analizy laboratoryjne dotyczące:

  • Oceny skażenia żywności, pasz i narządów patogennymi grzybami i mikotoksynami;
  • Analizy mikotoksyn metodami chromatograficznymi (HPLC, GC, HPLC-MS/MS);
  • Metod detoksykacji mikotoksyn in vivo i in vitro;
  • Ryzyka zagrzybienia przegród budowlanych i mikroklimatu pomieszczeń;
  • Oceny toksyczności skażeń za pomocą testu cytotoksyczności MTT;
  • Analizy lotnych kwasów tłuszczowych;
  • Oznaczania ogólnej liczby drożdży i pleśni w żywności i paszach (PN-ISO 7954:1999; PN-ISO 21527-1:2009);
  • Identyfikacja rodzajowa i gatunkowa grzybów pleśniowych za pomocą tradycyjnych metod hodowlanych i technik biologii molekularnej (PCR, sekwencjonowanie DNA).

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Biologii Eksperymentalnej
Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz
tel. 52 376 79 12